Plovdiv Cup 2015

Пловдивско киноложко дружество организира:
2 х Национални киноложки изложби с ранг С.А.С. за „Купа Пловдив 2015“ на 25-26 април 2015
Място на провеждане: „Цар Симеонова градина“, Пловдив
1 CAC на 25 април започва в 10,00 ч
2 CAC на 26 април започва в 10,00 ч
За регистрация на място:  09:00 ч

съдии:
Жорж Шогол (Грузия)
Рафаел Мало Алкрудо (Испания)

Краен срок за записване за каталога: 17 април 2015 г.
Дарения за участие:
Първо куче не по-малко от 35 лв
Второ и всяко следващо на един и същи собственик не по-малко от 30 лв
Бебета, подрастващи и ветерани на не по-малко от 30 лв

Куче записано за участие на място в деня на изложбите: 25-26 април 2015 г.
Дарения за участия:
Първо куче не по-малко от 45 лв
Второ и всяка следващо на един и същи собственик не по-малко от 40 лв
Бебета, подрастващи и ветерани на не по-малко от 40 лв

Моля, имайте предвид, че по препоръка на Международната федерация по кинология записването за конкурси трябва да става предварително, с цел публикуване на списък в каталозите за участие. Таксата за участие е 10 лева за участие в конкурсите:
Best Pair – мъжки и женски кучета от една порода, на един собственик.
Best Breeding group – Най-малко три кучета, от една порода, отглеждани от един и същ развъдник.
Best progeny group – мъжко или женско куче с неговото потомство, поне от две майки / за мъжки / или от двама бащи / за женски /. Сред потомството трябва да има кучета от двата пола. Минимален брой потомци – 5.
* Всички кучета, участващи в конкурсите трябва да са преминали оценка в ринга. Оценката, получена трябва да е най-малко добър.

Има електронна форма за заявки на уеб-сайта на дружеството.
Очаквайте скоро повече информация.

Plovdiv Kennel Club organizes:
2 x National Dog Show’s rank C.A.C. in Plovdiv Cup 2014, 25-26 April 2015
Location: „Tzar Simeon Garden“, Plovdiv
1 CAC show 25 April start at 10,00 am
2 CAC show 26 April start at 10,00 am
Registrations open at 09:00 am

Judges:
Georg Shogol (Georgia)
Rafael Malo Alcrudo (Spain)

Application Deadline: April 17, 2015
Donations for participation:
First dog not less than 35 BGN
Second and each subsequent not less than 30 BGN
Infants, adolescents, and veterans of not less than 30 BGN

Dog entered on place in the day of the show:25-26 April 2015
Donations for participations:
First dog not less than 45 BGN
Second and each subsequent not less than 40 BGN
Infants, adolescents, and veterans of not less than 40 BGN

Please note that as per request of the International Federation of Cynology signing up for competitions must be done in advance, in regard to publication of the catalogs for participation. The entry fee is 10 BGN for participating in the competitions:
Best Pair – male and female dogs of one breed, one owner.
Best Breeding group – At least three dogs, one breed, bred from the same kennel.
Best progeny group – male or female dog with its progeny, at least from two mothers /for males/ or from two fathers /for bitches/. Among the progeny there should be dogs from both sexes. Minimum number of progeny – 5.
* All dogs participating in the contests must have undergone evaluation in the ring. The evaluation received must be at least ‘good’.

There is Online Entry Form on the web site.
Coming soon more information.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: