Monthly Archives: ноември 2011

Изложби 2012

Уважаеми колеги,
На последната сбирка на СНСЦ „Пловдивско киноложко дружество“ проведена на 24.11.2011 г. бе предложено да се заявят в БРФК и да се организират две двойни изложби с ранг С.А.С. през 2012 година. Възможните дати за провеждане на изложбите са за: първата двойка изложби – 8 и 9 Април или 22 и 23 Април, а за втората двойка – 6 и 7 Септември.

УС моли за мнение всички членове на дружеството при определяне на изложбения календар за 2012 г., предложение за съдийски състав и организация на мероприятията.

Advertisements

Календарен план за 2012 година

Вече е публикувана информация на официалната страница на БРФК за календарния план за международните изложби за 2012 година. Предлагаме го на вашето внимание: Цялата публикация


База данни

Колеги, за попълване на базата данни за Пловдивско киноложко дружество – членове, координати, електронни пощи и др., Молим да бъде подадена своевременно информация от желаещите членове на електронната поща на дружеството или чрез използване на формуляра за контакти.

Сайта има нова структура, която позволява поддържане на информация и снимков материал за нашите кучета, развъдници, представяне на кучила и участия на изложби. Нека всички, които желаят публикуване на такава информация да подадат същата на електронната поща на дружеството.


Среща на дружеството

Поредната среща на Пловдивско киноложко дружество ще се проведе на 24.11.2011 ( четвъртък) от 19:00 в ресторант „Чардаците“ находящ се на  бул. „Дунав“  №136.

Поздрави и до четвъртък


Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Пловдивско киноложко дружество“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно отчетно Общо събрание на 14.12.2011 г., от 18 ч., в гр. Пловдив, бул.“Дунав“ № 136, ресторант „Чардаците“.

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. отчет за дейността за 2010 г.;
2. приемане на програма за работа за 2012 г.;
3. други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по дневният ред са на разположение в канцеларията на дружеството.

За въпроси: Костадин Шанков, тел.: 0878 950 715