Monthly Archives: декември 2011

Честита Нова Година!

Скъпи приятели в навечерието на новата 2012 година УС на Пловдивско киноложко дружество ви честити празника и пожелава на всички нас, членовете на нашите семейства, нашите близки, приятели и познати, както и на кучетата ни много здраве, щастие, нови хоризонти и успехи, претворяване на мечтите в дела и успешно развитие в личен и професионален план.

Наздраве и Честита Нова Година!

Advertisements

Весела Коледа!


Скъпи приятели УС на Пловдивско киноложко дружество Ви поздравява с наближаването на коледните и новогодишните празници, като Ви пожелава здраве, обич, красота, любов, щастие и дълга и успешна съвместна работа! Поздрави както за нас така и за нашите щастливи четирикраки приятели!

Нека постигнатите през настоящата година успехи да се множат и стават все по големи!

Весело посрещане на коледните празници!


ІІ Общо събрание

Съгласно предварителната обява на 14.12.2011 г. в ресторант „Чардаците“ по определение дневен ред се проведе второто Общо събрание на Пловдивско киноложко дружество. Започна в 19,15 часа и приключи с изчерпване на дневния ред, плавно преминавайки в дружеска почерпка на приятели с обща страст – кучетата. Отчета за 2010 година бе представен от председателя г-н Костадин Шанков и бе гласуван единодушно с 21 гласа от всички присъстващи и представлявани. Утвърдени бяха датите за провеждане на две двойки изложби – на 21 и 22 април 2012 г. и на 06 и 07 септември 2012 г. Тези дати ще бъдат заявени в БРФК за изложби с ранг САС. В точка разни се разгледаха организационни въпроси свързани с потвърждаване на вече заявеното при учредяването на дружеството, намерение за кандидатстване за приемана като пълноправен член на БРФК, подготвяне на всички документи с тази цел и упълномощаване на председателя на УС да заяви това намерение и да представлява дружеството на ОС на БРФК на 22.12.2011 г. в град София.  Реши се да бъде въведена като организационна форма Младежка секция към Пловдивско киноложко дружество с председател г-ца Анелия Шанкова и настойнически съвет в лицето на г-ца Шанкова, г-н Тодор Баев и г-н Янко Радунчев. За окончателно уреждане на статута на новата структура се реши да бъде променен и Устава на сдружението. Провеждането на редовно годишно Общо събрание се реши да бъде свикано през м.февруари 2012 година, когато да бъде отчетена 2011 година и да бъдат обсъдена подготовката за утвърдените мероприятия през 2012 г. Всички решения бяха взети с пълно единодушие при станали ползотворни разисквания.

Изготви се протокол на проведеното второ Общо събрание, които е на разположение в канцеларията на дружеството при поискване от членовете.


Демонстрация по хендлинг

В рамките на CACIB София на 11.12.2011 година се проведе съвместна демонстрация на Клуб „Млад водач на куче“ към Киноложко сдружение София ръководен г-н Антоан Хлебаров, гр.София и Клуба по хендлинг към Пловдивско киноложко дружество ръководен от г-ца Анелия Шанкова. Децата от двата клуба се представиха фантастично. Пред погледа на публиката в залата и двамата си ръководители те представиха изпълнението на много сложни фигури при представянето на кучета в изложбения ринг, както индивидуално, така и по двойки. За представянето си бяха наградени от бурни аплодисменти от публиката и подаръци осигурени от Киноложко сдружение София и Пловдивско киноложко дружество. За протокола бяха наградени победителите в класирането на младите хендлери от град София. Надяваме се силно следващата изложбена година класирането да е общо за двата клуба, като е сигурно, че конкуренцията ще е жестока. Цялата публикация


Общо събрание

Уважаеми колеги остават няколко дни до обявеното Общо събрание. УС напомня, че присъствието на членовете е желателно с оглед на обявения дневен ред и важността на въпросите, които ще бъдат разисквани.

Допълнително това ще е последната среща за тази година и е редно да  се почерпим послучай наближаващите коледни и новогодишни празници и да си пожелаем по-големи успехи в дейността ни през следващата година.