Monthly Archives: януари 2012

Общо събрание за 2011 година

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Пловдивско киноложко дружество“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно отчетно Общо събрание на 28.02.2012 г., от 18 ч., в гр. Пловдив, бул.“Дунав“ № 136, ресторант „Чардаците“.

Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Приема представения отчет за дейността на дружеството за 2011 г.
2.Финансов отчет за 2011 г. Проект за решение: Приема представения финансов отчет на дружеството за 2011 г.
3. Приемане на програма за работа за 2012 г. и отчет за подготовка на изложбите през 2012 г. Проект за решение: Приема програма за работа през 2012 г.
4. други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Всички материали по дневният ред са на разположение в канцеларията на дружеството.

За въпроси: Костадин Шанков, тел.: 0878 950 715

Advertisements

Предложение за реклама

Пловдивско киноложко дружество предлага на своите приятели и членове следните тарифи за публикуване на реклами на страниците на каталога за изложбите през м.април 2012 година:

1/4 страница 7см/9,5 см: черно/бяла – 20 лева, цветна – 30 лева

1/2 страница 14 см/9,5 см: черно/бяла – 30 лева, цветна – 40 лева

1 страница 14 см/19 см: черно/бяла – 50 лева, цветна – 60 лева

Цените са без ДДС, в български лева. За членове на дружеството цените са на половина. Съдържанието на рекламата се предоставя от рекламодателя.


Декларация на ПКД

Във връзка със случаите на отровени кучета на парк „Бунарджика“ днес от името на Пловдивско киноложко дружество бе разпространена следната декларация:
„Ние от Пловдивско Киноложко Дружество осъждаме остро зачестилите случаи на умишлено отровени домашни любимци, случили се на 19.01.2012. в района на парк  „Бунарджика“.
Отровата е съзнателно подхвърлена в района на вододайната зона, по пътя към върха на хълма, поставена в колбас. Деяние колкото грозно и гротескно, толкова престъпно и неморално, с едно-единствено определение – убийство. Цялата публикация


Внимание ОТРОВА!

Уважаеми колеги със съжаление ви уведомяваме, че на 19.01.2012 г. в района на „Бунарджика“ неизвестен психопат е разхвърлил силна отрова замаскирана в парчета наденица, която причинява бърза неминуема смърт на кучетата. От вчера до днес са починали след дълго мъчение две кучета. за случая ръководството на дружеството сезира компетентните органи и медиите, но е желателно да се даде още гласност за предотвратяване по възможност на още последствия. Повече информация тук.

Моля, ако някои има информация, която може да е от полза да се свърже своевременно с нас на посочената в сайта поща или на телефон 0878950915 г-н Костадин Шанков.


Среща на дружеството

Уважаеми колеги време е вече да проведем първата си среща за новата 2012 година. Тя ще е на 24.01.2012 г. от 18,30 часа в познатия на всички ресторант „Чардаците“ на бул.“Дунав“ № 136. Освен да споделим как сме изкарали новогодишните празници, ще трябва и да обсъдим началото на подготовката за първите изложби. Моля да подготвите предложения във връзка с провеждането им и организацията за това.

Поздрави до вторник!


CACIB София 14-15.01.2012

На проведените CACIB изложби в град София на 14-15.01.2012 година успешно отново се представиха добре младите хендлери от Младежката секция към Пловдивско киноложко дружество. Наложи се да се справят в екстремни условия с кучета, които никога не са водили и да правят представяне с фигури, на които кучетата никога не са били учени. Въпреки това представянето беше добро. Освен прекрасното класиране при изключителна конкуренция, те трябваше на втората изложба да покажат уменията си пред г-н Шанков, който в качеството си на съдия ги отсъди справедливо. Ето една малка част от представянето им с приложен снимков материал: Цялата публикация


Изложби

През цялата 2012 година в региона и в Европа има доста интересни изложби, които биха представлявали интерес за членовете на Пловдивско киноложко дружество. При заявен интерес може да бъдат организирани и групи за посещение на определени изложби в чужбина. За сега ви предлагаме график по месеци на изложбите така както са заявени към настоящият момент пред FCI. Възможно е в течение на годината да бъдат добавяни други изложби, за които ще се стараем своевременно да ви информираме. Относно изложбите у нас вече сме публикували тази информация тукЦялата публикация