Monthly Archives: март 2012

Важно!

На 31.03 и 01.04 в Международен панаир град Пловдив са обявени за провеждане киноложки изложби с ранг САС и CACIB под егидата на БРКС / IRU.
Напомняме ви, че тази организация е нелегитимна по отношение на FCI и БРФК и присвояваните титли и даваните оценки не се признават.
Желателно е членовете на Пловдивско киноложко дружество да не участват в тези мероприятия.

Advertisements

Купа „Пловдив 2012“

На 21 и 22 Април 2012 в Пловдив ще се проведат 2 национални изложби с ранг С.А.С.

място: „Цар Симеоновата градина“ начало: 10:30 ч., регистрация 9:00 ч.,

GPS координати: 42°8’28″N   24°44’47″E

Съдии:
Mrs. Liliane De Ridder-Onghena – Belgium, ALL Round – All breeds, all FCI groups .
Г-жа Галина Тодорова – България, Международен съдия за ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VІІІ, ІХ и Х FCI групи – всички породи.
Г-н Костадин Шанков – България, Международен съдия II  и VIIІ FCI групи – всички породи  и национален съдия за І, ІІ, ІІІ, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ and X FCI групи – всички породи. Цялата публикация


Plovdiv Cup 2012

On 21 and 22 of April, 2012 in Plovdiv the 2nd National Exhibition rank CAC will be held.
Location: „Tsar Simeon’s Garden“, GPS:  42°8’28″N   24°44’47″E .

Star at 10:30 am
Registrations open at 09:00 am

Referees:
Mrs. Liliane De Ridder-Onghena – Belgium, ALL Round – All breeds, all FCI groups.
Mrs. Galina Todorova – Bulgaria, International Judge II, III, IV, V, VI, VIII, IX and X FCI groups – all breeds.
Mr.Kostadin Shankov – Bulgaria, International Judge II and VIIІ FCI groups – all breeds and National Judge І, ІІ, ІІІ, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ and X – all breeds. Цялата публикация


Честита Баба Марта!

Скъпи приятели Честита Баба Марта!
Бъдете живи, здрави, бели и червени
във вас да блика щастие и любов!
Възраждащата сила на Пролетта отново
да озарява с обич сърцата Ви и нека
вълшебно да пребъде чрез думите навеки!

УС на ПКД